Không đăng ký dịch vụ Verified by VISA khi thanh toán online bằng thẻ Visa cũng giống như bạn đang mở đường cho tin tặc ăn cắp tiền của chính mình.