Thẻ trả trước không được liên kết với một tài khoản ngân hàng nào. Số tiền mua hàng sẽ được trừ vào số dư trong thẻ.