Ngân hàng TMCP Việt A Tuyển dụng nhiều vị trí: Chuyên viên Chính Quản lý KPIs,Nhân viên lễ tân,Chuyên viên Chính Quản lý quy trình,Chuyên viên Phân tích Kinh doanh Khách hàng Cá nhân,Kiểm soát viên - Chi nhánh Bạc Liêu,Cộng tác viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp,Chuyên viên / Chuyên viên Chính / Chuyên viên Cao cấp Quan hệ Khách hàng - Trung tâm Kinh Doanh,Trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp,..

Ngân Hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) là một trong số Ngân hàng thương mại có số vốn điều lệ và quy mô tổng tài sản lớn nhất ở Việt Nam, tốc độ tăng trưởng và lợi nhuận luôn nằm trong Top cao nhất Ngành Ngân hàng.