Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank) tuyển dụng nhiều vị trí

vietabank tuyen dung

STTNgày đăng

Tên công việc

(Click vào link bên dưới để đi đến mô tả công việc)

Địa điểmLươngNgày hết hạn
1 19/10/2018 Chuyên viên cao cấp Hành chính (mảng Quản lý Tài sản công cụ dụng cụ) Hà Nội Thỏa thuận 10/11/2018
2 19/10/2018 Chuyên viên Chính Quản lý KPIs Hà Nội Thỏa thuận 10/11/2018
3 19/10/2018 Nhân viên lễ tân Hà Nội Thỏa thuận 31/10/2018
4 19/10/2018 Chuyên viên Chính Quản lý quy trình Hà Nội Thỏa thuận 10/11/2018
5 19/10/2018 Chuyên viên Phân tích Kinh doanh Khách hàng Cá nhân Hà Nội Thỏa thuận 10/11/2018
6 19/10/2018 Kiểm soát viên - Chi nhánh Bạc Liêu Bạc Liêu Thỏa thuận 10/11/2018
7 19/10/2018 Cộng tác viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Tất cả Thỏa thuận 10/11/2018
8 13/10/2018 Chuyên viên / Chuyên viên Chính / Chuyên viên Cao cấp Quan hệ Khách hàng - Trung tâm Kinh Doanh Hà Nội Thỏa thuận 31/10/2018
9 02/10/2018 Trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp Tp.HCM;Hà Nội;Đồng Nai;Cần Thơ;Quảng Nam Thỏa thuận 31/10/2018
10 02/10/2018 Chuyên viên định giá AMC Hà Nội;Bình Dương;Quảng Ninh;Hải Phòng Thỏa thuận 31/10/2018
11 02/10/2018 Chuyên viên Thúc đẩy kinh doanh Khách hàng cá nhân Hà Nội Thỏa thuận 31/10/2018
12 02/10/2018 Nhân viên kinh doanh - AMC Tp.HCM;Hà Nội Thỏa thuận 31/10/2018
13 02/10/2018 Nhân viên Pháp chế và giám sát tuân thủ - AMC Tp.HCM;Hà Nội Thỏa thuận 31/10/2018
14 02/10/2018 Chuyên viên Giám sát tín dụng Hà Nội Thỏa thuận 31/10/2018
15 02/10/2018 Chuyên viên Kiểm soát tín dụng Hà Nội Thỏa thuận 31/10/2018
16 02/10/2018 Trưởng phòng Khách hàng cá nhân Quảng Nam;Đăk Lắk Thỏa thuận 31/10/2018
17 02/10/2018 Chuyên viên Phát triển sản phẩm Bancassurace Hà Nội Thỏa thuận 31/10/2018
18 02/10/2018 Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp Lớn Tp.HCM Thỏa thuận 31/10/2018
19 02/10/2018 Chuyên viên Quản lý rủi ro hoạt động Hà Nội Thỏa thuận 31/10/2018
20 02/10/2018 Chuyên viên Thúc đẩy kinh doanh KHDN Hà Nội Thỏa thuận 31/10/2018
21 02/10/2018 Kiểm soát viên Tp.HCM;Bình Dương Thỏa thuận 31/10/2018
22 02/10/2018 Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân Tp.HCM;Hà Nội;Đồng Nai;Bình Dương;Cần Thơ;An Giang;Bạc Liêu;Quảng Nam;Quảng Ngãi;Quảng Ninh;Bình Định;Bắc Ninh;Hải Phòng;Bình Thuận Thỏa thuận 31/10/2018
23 02/10/2018 Chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp Tp.HCM;Hà Nội;Đồng Nai;Bình Dương;Cần Thơ;An Giang;Đà Nẵng;Quảng Nam;Quảng Ninh;Bình Định;Bắc Ninh;Hải Phòng;Bình Thuận Thỏa thuận 31/10/2018
24 02/10/2018 Giao dịch viên Tp.HCM;Hà Nội;Đồng Nai;Cần Thơ Thỏa thuận 31/10/2018
25 02/10/2018 Chuyên viên Tài chính Hà Nội Thỏa thuận 31/10/2018
26 02/10/2018 Chuyên viên Quản lý tài sản Nợ và Có Hà Nội Thỏa thuận 31/10/2018
27 02/10/2018 Chuyên viên Phân tích kinh doanh KHDN Tp.HCM;Hà Nội Thỏa thuận 31/10/2018
28 02/10/2018 Phó Giám đốc Chi nhánh Bình Dương Thỏa thuận 31/10/2018

Theo tuyendung.vietabank.com.vn